Välkommen

Snabb introduktion

Gå på djupet på New Voices, Civic Teknik och grannar Online:

YouTube Preview Image

Jag är grundare och verkställande direktör E-Democracy.org , ett socialt entreprenörskap Ashoka Fellow , och talare och konsult på "e-demokrati."

Jag myntade begreppet "e-demokrati" 1994, eller med dagens slagord ... Jag arbetar med att använda sociala medier för medborgarnas engagemang, allmänhetens deltagande, öppenhet, offentlighetsprincipen och relaterade ämnen.

Steven Clift and Technology Gear

Speciella Uppdateringar: Vita huset Champion of Change och Knight Foundation Update

E-post uppdateringar

  • Det bästa sättet att ansluta löpande är att prenumerera på min låg volym Newswire genom att ange din e-post:


Välkommen till StevenClift.com ... införliva min tidigare Publicus.Net webbplats.

Dela

Växla till vår mobila webbplats