Chào mừng

Giới thiệu nhanh chóng

In-đi sâu vào tiếng nói mới, Civic Công nghệ và hàng xóm Online:

YouTube Preview Image

Tôi là một người sáng lập và Giám đốc điều hành của E-Democracy.org , một doanh nghiệp xã hội Ashoka viên , diễn giả và chuyên gia tư vấn về "e-dân chủ."

Tôi đặt ra thuật ngữ "e-dân chủ" vào năm 1994, hoặc sử dụng từ thông dụng ... Tôi làm việc với việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội cho công dân tham gia, tham gia, minh bạch, chính phủ mở và các chủ đề liên quan.

Steven Clift and Technology Gear

Cập nhật đặc biệt: Nhà Trắng vô địch của sự thay đổiKnight Foundation Cập nhật

E-mail cập nhật

  • Cách tốt nhất để kết nối một cách liên tục là để đăng ký vào khối lượng thấp của tôi Newswire bằng cách nhập e-mail của bạn:


Chào mừng bạn đến StevenClift.com ... kết hợp trang web Publicus.Net cũ của tôi.

Chia

Bài viết, bài phát biểu, và tư vấn về e-dân chủ

Chuyển sang dành cho di động của chúng tôi